Agència de Salut Pública

Descripció
Portal on s’hi pot trobar des d’informació dels centres de salut pública de Barcelona, fins a documents i publicacions al voltant de temes de salut com l’alimentació, malalties de transmissió sexual, higeneentre d’altres.

Àmbit
Altres recursos de la salut

Destinataris
Totes les edats

De qui depèn
Consorci Sanitari de Barcelona

Altres Territoris d’actuació
Barcelona (provincia)

Adreça
Pl. Lesseps, 1, 08023 Barcelona

Telèfon
93 238 45 45

Pàgina web

www.aspb.es