Ajuntament de Malgrat de Mar

A l’Ajuntament de Malgrat de Mar se li ha atorgat una subvenció que permetrà la contractació de 11 joves amb contracte de pràctiques durant 6 mesos a jornada completa.


Els llocs a cobrir a són:


– 1 Educador Social (Grau Educació Social)


– 2 Auxiliars administratius (CFGM Gestió administrativa)


– 1 Integrador social (CFGS Integració social)


– 1 Escultor (CFGS Tècniques escultòriques)


– 1 Administratiu (CFGS Administració i finances)


– 1 Ajudant de digitalització d’expedients (CFGS Administració i finances)


– 1 Periodista (Grau de Periodisme)


–  1 Traductor de la web de Turisme (Grau de Traducció o Turisme)


– 1 Tècnic Auxiliar de Biblioteca (CFGS Educació infantil, integració social o animació sociocultural).Requisits d’accés:


Tenir entre 16 i 29 anys.
– Estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) al SOC.


– No haver transcorregut 5 anys des de l’acabament dels estudis del CFGS/Grau requerits per a la contractació.


– No haver estat contractat en pràctiques durant un temps superior a dos anys.


– Estar inscrit a Garantia Juvenil, el que suposa:
  • Estar a l’atur i no haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de la inscripció.

  • No estar estudiant i no haver rebut accions formatives (formació no reglada) de més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de la inscripció.

  • No estar estudiant i no haver rebut accions educatives (formació reglada) que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.    
Per a participar porta o  envia el teu currículum a :


PROMOCIÓ ECONÒMICA – CLUB DE LA FEINA


C/ Can Feliciano s/n


promocioeconomica@ajmalgrat.cat