Ajut de la Diputació per a activitats juvenils al municipi de Dosrius

L’Ajuntament de Dosrius ha presentat un programa molt ambiciós per a activitats juvenils en el nostre municipi, dins l’estiu jove.


Al mateix temps que s’ha redactat aquest programa, també s’ha demanat ajut econòmic dins el marc del protocol general, Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, i en especial a l’oficina del Pla Jove, la qual ha concedit una subvenció de 900 euros per ajudar a què aquest programa pugui tenir tots els continguts i tots els objectius necessaris, per tal que les activitats juvenils del nostre municipi, durant aquest estiu, siguin del tots satisfactòries per als nostres joves.Josep Jo i Munné
Alcalde

Dosrius, 15 de maig de 2002.