Ajuts a la contractació SOC: persones amb discapacitat (=+33%), situació de risc d’exclusió o beneficiaris de la renda garantida

Tipus: Subvenció a la contractació
Convocatòria: Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania
Adreçat a empreses del mercat de treball ordinari (amb excepció de les empreses de treball temporal) amb establiment operatiu a Catalunya
Descripció:

La quantia de l’ajut per un contracte de 12 mesos a jornada completa durant l’any 2021 s’estableix en 6.650 euros (equivalent al 50% del SMI).
Contractació durant un mínim de 6 mesos a jornada completa, en qualsevol modalitat de contractació vigent, de les persones destinatàries de la subvenció, durant l’any de la convocatòria. Les persones destinatàries són:
– Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
– Persones en situació o en risc d’exclusió social prèviament contractades per empreses d’inserció.
– Persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (RGC)

La subvenció es percep un cop justificada l’acciósó i és incompatibles amb qualsevol altra subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya amb la mateixa finalitat.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 19 de juliol 2021 (a les 09:00H) fins 30 de setembre 2021 (a les 15:00H)
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Resolució EMT/2202/2021 (en base a l’Ordre TSF/65/2018)
Enllaç: Cliqueu aquí