Ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública

Termini de presentació de sol·licituds: 5 de febrer de 2018

Convocatòria per a l’any 2017 dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics, la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal, i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals.