Ajuts a projectes de teletreball, foment de les TIC a les petites i mitjanes empreses i dinamització econòmica a través de les TIC

Termini de presentació de sol·licituds: 8 de maig de 2009

 
Concessió per part del Departament de Governació i Administracions Públiques d´ajuts a projectes de teletreball, foment de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les petites i mitjanes empreses (pimes), i dinamització econòmica a través de les TIC