Ajuts de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona per a activitats educatives a Dosrius

La Diputació de Barcelona ha comunicat un ajut de 1.143 Euros a l´Ajuntament de Dosrius arrel d´un projecte realitzat per l´àrea d´Ensenyament d´aquest Ajuntament per activitats vinculades a altres àmbits de la gestió local.

Aquest projecte consisteix en unes activitats a l´escola del municipi anomenats “Viu la Vida”, ja s´ha realitzat en anys anteriors i hem valorat que la seva continuïtat ha de servir per conscienciar als nens i nenes dels problemes que poden comportar per la seva salut les addiccions perjudicials per un correcte equilibri de qualsevol persona.Josep Jo i Munné
Alcalde

Dosrius, 14 d´agost de 2002