Ajuts de l’Àrea de Cooperació de la Diputació de Barcelona per arranjar i mantenir camins dins el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals per a l’any 2002

L´Ajuntament de Dosrius ha fet un projecte per anar mantenint i arranjant camins vitals dins el nostre municipi, per tal que aquest estiu i propers puguin estar en condicions de circulació, tant de vehicles de vigilància com de bombers, en cas d´incendi forestal.


L´esmentat projecte puja la quantitat de 14.033,65 euros i l´import de la subvenció que l´àrea de Cooperació de la Diputació de Barcelona ha concedit és de 12.630,29 euros.

El projecte consisteix en el:

· Repàs de manteniment i neteja de vores del camí del cementiri fins a can Ribot.
· Repàs de manteniment des del Pla dels Gitanos fins enllançar amb el que va del Cementiri fins a can Ribot.
· Repàs de manteniment i neteja de vores del Camí Ral del Far o del Castell.
· Repàs de manteniment des del camí del Pi de la Teula fins a les Planes.
· Repàs de manteniment i neteja del Camí de les Colònies Forestals, Casa Nova al Pont de Rial.
· Repàs de manteniment i neteja del camí de can Mingo fins al Pont de Rial.
· Arranjament del camí carener de la Pedrera de can Busqué.
· Arranjament del camí de can Serendico fins a la Creu d´Aguilar.

Sens dubte que anar mantenint aquests camins, que són artèries interiors de dins el municipi, garanteix la circulació de vehicles en cas d´emergència, principalment d´incendis, per poder-se connectar amb els camins i pistes principals.


Josep Jo i Munné
Alcalde
Dosrius, 9 de juliol de 2002