Ajuts de la Diputació per fer front al pagament del local situat davant de l’Ajuntament de Dosrius

 

L’Ajuntament de Dosrius ha hagut de fer front al pagament de 45 milions de pessetes per a l’adquisició obligada d’un terreny situat davant l’Ajuntament de
720 m2 d’un expedient començat l’any 1992.

La Diputació de Barcelona ha concedit dos préstecs, un de 120.000 euros a tornar en 10 anys, amb un interès de 0 punts i un any de carència. Aquesta quantitat és la màxima que la Diputació pot concedir, sense interès, a un Ajuntament en el decurs d’un exercici.


Per tal d’arribar als 45 milions de pessetes, que és l’obligació de l’Ajuntament, s’ha concertat un altre préstec de 25 milions de pessetes, 150.253,03 euros, amb la Caixa de Catalunya, ja que aquesta entitat té un conveni amb la Diputació de Barcelona per donar préstecs als Ajuntaments en millors condicions. L’interès d’aquests 150.253,03 euros és de l’EURIBOR + 0,10% i el termini per tornar-lo és de 10 anys.

Per arribar a aquestes condicions tan avantatjoses, cal destacar que la Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció de 21.771,36 euros, perquè l’interès al qual hagi de fer front l’Ajuntament tingui aquestes condicions tan bones.


Fotografia: Local i solar adquirit per l’Ajuntament.


Josep Jo i Munné
Alcalde

Dosrius, 20 de maig de 2002.