Ajuts del Servei Català de la Salut per a la construcció d’un consultori metge a Dosrius

El Servei Català de la Salut, en un escrit tramès a l´Ajuntament de Dosrius, amb registre d´entrada número 3656 de data 14 d´agost de 2002, ha comunicat una resolució establint una subvenció per un import de 72.115,40 Euros per ajudar a la construcció del consultori metge del nucli de Dosrius.


Aquest consultori metge ja s´ha realitzat la primera fase, consistent en l´enderroc de l´antic i la fonamentació i estructura per al nou. En el dia d´avui, ja està aprovat el projecte i també s´ha aprovat el procés de licitació amb el corresponent plec de clàusules en una Comissió de Govern de data 08 d´agost de 2002. El cost total d´aquesta 2ª fase puja a uns 193.000 Euros.

Es calcula que a primers de l´any 2003 aquest consultori entri en funcionament. Cal destacar que l´edifici en construcció consta de dues plantes, la planta baixa destinada per millorar el servei d´assistència sanitària i la part alta serà una sala destinada a exposicions, reunions, trobades…

Atentament

Josep Jo i Munné
Alcalde de l´Ajuntament de Dosrius