Ajuts per a la clausura total o parcial de dipòsists controlats per a residus municipals de titularitat pública

Termini de presentació de sol·licituds: 4 de febrer de 2010

 
Bases reguladores i convocatòria d´ajuts per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge i de l’Agència de Residus de Catalunya per a la clausura total o parcial de dipòsits controlats per a residus municipals de titularitat pública i de punts d´abocament incontrolat de residus de construcció. Any 2010.