Ajuts per a la redacció dels plans de gestió de residus de la construcció i demolició i del seu seguiment

Termini de presentació de sol·licituds: 21 d’agost de 2011

Convocatòria de l’Agència de Residus de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat) d´ajuts per a la redacció dels plans de gestió de residus de la construcció i demolició i del seu seguiment