Ajuts per al 2010 per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals

Termini de presentació de sol·licituds: 4 de febrer de 2010

 
Bases reguladores i convocatòria del Departament de Medi Ambient i Habitatge d´ajuts per al 2010 per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals