Alta/ baixa servei d’informació als Municipis

El Servei d’Informació als Municipis (SIM) del Consell Comarcal del Maresme té com a objectiu facilitar informació oficial als ajuntaments sobre convocatòries de subvencions, jornades, cursos, informació general…etc.

Si voleu rebre aquesta informació en el vostre correu electrònic empleneu el següent qüestionari:


Totes les dades facilitades seran tractades amb estricta confidencialitat d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Mitjançant l’enviament d’aquesta sol·licitud, el remitent dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses. Les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers. Li informem que vostè té dret d’accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, i pot exercir aquests drets enviant una sol·licitud escrita al Consell Comarcal o un correu electrònic a maresme@ccmaresme.es. Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, portar a terme les tasques físiques d’administració, i enviament d’informació sobre activitats o actuacions del Consell Comarcal. Per tant, són les adequades, correctes i no excessives en relació a I’àmbit i les finalitats.