Altres publicacions

 

Joventut 

Renda familiar  

Producte Interior Brut 

La realitat de les dones al Maresme