Anunci de licitació del contracte administratiu de gestió del Servei “Centre d´Acollida d´Animals Domèstics de Companyia del Maresme”

 
Edicte  
Plec de clàusules administratives i econòmiques  
Plec de Clàusules Tècniques El termini de presentació d’ofertes finalitza el 27 de desembre de 2006