Anunci del règim transitori aplicable al protocol general del Pla de concertació XBMQ 2008-2011 (ampliació de la vigència)

S’inicia l’1 de gener de 2012 i finalitzarà amb l’aprovació del nou Protocol o instrument d’actuació que el substitueixi

Anunci de la Diputació de Barcelona del règim transitori aplicable al protocol general del Pla de concertació XBMQ 2008-2011 (ampliació de la vigència).