Aprovació de les Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de Teleassistència – Any 2012.

Aprovació, per part de l’Oficina de Suport Tècnic a l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència de la Diputació de Barcelona, de les Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de Teleassistència – Any 2012