Aprovació de les bases reguladores per subvencionar la realització d’instal·lacions d’energies renovables a corporacions locals i obertura de la convocatòria per a l’any 2006