Aprovació definitiva del Pressupost General del Consell Comarcal del Maresme per a l’exercici 2011

 
Edicte d’aprovació del pressupost del CCM per a 2011