Aprovació del Règim de concertació de suport dels serveis i activitats del Pla de concertació XBMQ 2008-2011 i del catàleg de suport als serveis i les activitats locals del 2010

Termini de presentació de sol·licituds: 29 de gener de 2010

 
Aprovació per part de la Diputació de Barcelona del Règim de concertació de l´àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació XBMQ 2008-2011 i del catàleg de suport als serveis i les activitats locals. Any 2010.