Àrea de Promoció Econòmica i Serveis Educatius

Conseller delegat: Bernat Costas
Coordinador de l’Àrea: Joaquim Fàbregas

SERVEIS DE L’ÀREA:
{.C}
Servei de Transport Escolar
.Servei de Menjador Escolar
.Servei de Beques i Ajuts
.Servei de Cultura (arxiu històric i mostra literària)
.Servei de Joventut
Servei de suport a la gestió d´ activitats extraescolars
.Servei de l´ observatori del desenvolupament local del Maresme
.Servei de coordinació del Pacte Territorial per l´ ocupació al Maresme
.Servei de la societat de la informació (Maresme Centre de Negocis)
.Servei de Recursos Europeus
.