Argentona demana una subvenció per fomentar la participació dels vilatans

L’Ajuntament d’Argentona ha demanat una subvenció a la Diputació de Barcelona de 2.705 EUROS ( més de 450 mil pessetes) pel foment de la participació ciutadana. Es tracta de continuar avançant en la línia de informar a la població, buscar noves formes de participació directa, recollir les opinions, suggeriments i propostes de la ciutadania i fomentar la transparència informativa.
Aquestes subvencions entren dintre de la convocatòria d’ajuts per als ens locals del Centre per a la Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona. Antoni Soy Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació Ajuntament d’Argentona