Argentona elaborarà l’inventari del Patrimoni Cultural de la vila

L´ajuntament d´Argentona signa un conveni amb la Diputació de Barcelona per a l´elaboració de l´Inventari del Patrimoni Cultural de la Vila. L´inventari serà realitzat per l´Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació, sense que suposi cap cost econòmic per a l´ajuntament.


L´elaboració d´aquest inventari és important com a complement de la revisió del Pla d´Ordenació Urbana Municipal (POUM). Al mateix temps, ens permetrà conèixer millor el nostre patrimoni cultural i poder preservar-lo i gestionar-lo el més adequadament possible.


Ben cordialment

Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació
Ajuntament d´Argentona