Argentona ja té Defensor del Vilatà/Vilatana

Desprès de l´aprovació del corresponent reglament, de la presentació dels candidats, de la seva consideració i de les negociacions entre els diferents grups polítics presents a l´ajuntament, avui està prevista l´aprovació del nomenament i la presa de possessió del Defensor del Vilatà/Vilatana d´Argentona, en la persona del Sr. Ferran Merino i Coloma.


Aquesta figura és una institució que, amb independència i objectivitat, té com a missió vetllar pels drets dels vilatans/vilatanes en relació amb l´actuació de l´administració municipal i dels organismes o empreses que en depenen.

És, doncs, un pas més, entre molts altres que hem anat tirant endavant, en el foment de la participació ciutadana i en la possibilitat de control de l´administració municipal per part dels ciutadans i ciutadanes de la Vila.

Ben cordialment,

Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació
Ajuntament d´Argentona.