Argentona rep 12.000 € per pagar els estralls provocats pels temporals del passat mes de novembre

L’ajuntament d’Argentona rep un ajut de més de 12.000 EUROS (més de 2 milions de pessetes) de la Diputació de Barcelona per pagar les despeses originades com a conseqüència des estralls produïts pels recents temporals del passat novembre.


Amb aquests diners es podran pagar les principals despeses extraordinàries originades com a conseqüència de l’esmentat temporal i especialment les que fan referència a neteja i treballs forestals.

Un cop més ha donat fruit la política de demanar totes aquelles subvencions que es possible a d’altres administracions públiques. Això ens permet avançar en la millora del benestar i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes d’Argentona; i al mateix temps, per tal de tenir el màxim de recursos econòmics que permetin incrementar l’estalvi i fer les coses sense necessitat d’utilitzar els recursos propis municipals.


Ben cordialment,


Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació
Ajuntament d’Argentona


TOTS ENS MOVEM PER UNA ARGENTONA MÉS COMFORTABLE

TOTS ENS MOVEM PER ARGENTONA