Argentona s’adhereix al Programa de Manteniment de les Rieres del CCM

L’Ajuntament d’Argentona s’ha adherit al Programa de Manteniment de les Rieres del Consell Comarcal del Maresme. En aquest marc, el Consell Comarcal del Maresme ha demanat una subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pel manteniment de les lleres de les rieres del Maresme.
La subvenció demanada per a les lleres de les rieres que passen o afecten a Argentona és de més de 300.000 EUROS (més de 50 milions de pessetes) que poden ser finançades per l’ACA entre un 75 i un 100% del seu cost. En el cas d’Argentona, les lleres afectades corresponen a: la Riera d’Argentona (en el tram des del pont del tramvia al pont de l’autopista); al torrent de Torrentbó; al Torrent de Madà; a la riera de Pins; al torrent de Can Carmany