Asha Miró presenta el Fòrum a l´EUM

El Fòrum es presenta a les instal·lacions de l´Escola Universitària del Maresme (EUM) a Mataró de la mà de la popular Asha Miró, dimecres 28 d´abril a les 13h del migdia. L´acte estarà obert al públic: a tots els alumnes i exalumnes de l´EUM, estudiants i professors de centres de secundària i a tota persona interessada en l´acte.
Asha Miró parlarà del que significa el Fòrum, les idees que vol transmetre i les activitats que s´hi organitzen. Entre d´altres, presentarà els “fòrum diàlegs”. Destaca: “Diàleg Turisme, Diversitat Cultural i Desenvolupament Sostenible”, dues simposis molt relacionades amb la formació que es dóna a Turisme a l´EUM, i a on hi podran participar els mateixos estudiants. El diàleg, que tindrà lloc del 14 al 16 de juliol, servirà per debatre quin ha de ser el turisme del futur i els reptes del nou mil·leni. Els actes del Fòrum començaran el 9 de maig i s´allargaran fins el 26 de setembre, un total de 141 dies.

Data: 2004-04-28