Aspirants admesos i exclosos per a la plaça de Tècnic/a Administració Especial com a funcionari interí adscrit/a a l´Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme