Home Servei d’atenció a domicili
Servei d’atenció a domicili
Servei d’atenció a domicili

El Servei d’atenció a domicili té com a objectiu facilitar la qualitat de vida de les persones que no són autònomes puguin continuar vivint en el seu habitatge. El Consell Comarcal presta aquest servei mitjançant conveni de delegació de competències per part de l’ajuntament.

Llegir més…

Aquest servei ofereix un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen a la llar de la persona usuària, adreçades a proporcionar atencions personals, atencions de caràcter puntual i/o urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies en situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials que impedeixin realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.

L’objectiu final és millorar la qualitat de vida de la persona que no es pot mantenir autònomament facilitant que pugui continuar vivint en el seu habitatge mentre no és atesa íntegrament pels serveis socials especialitzats que requereixi.

Responsable tècnica: Teresa Fernández Responsable política: Meritxell Romero
Àrea orgànica: Equitat i Acció Social
Contacte: teresa.fernandez@ccmaresme.catHORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Tel: 93 741 16 10

De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h

El Servei d’Atenció Domiciliària es finança amb un sistema de copagament. En alguns casos l’Administració és fa càrrec d’una part de l’import del servei i la part restant l’assumeix la persona usuària. El Consell Comarcal domiciliarà el preu públic del servei SAD a 2 mesos vençuts. El pagament es farà durant els deu primers dies de cada segon mes natural transcorregut el mes en el què s’ha prestat el servei. Podeu consultar les ordenances aquí.

Calendari de cobrament del Copagament del SAD per l’any 2021

Mes del serveiData càrrec domiciliari
Preu Públic SAD-DESEMBRE 2020 01/02/2021
Preu Públic SAD-GENER 2021  01/03/2021
Preu Públic SAD-FEBRER 2021  01/04/2021
Preu Públic SAD-MARÇ 2021   01/05/2021
Preu Públic SAD-ABRIL 2021 01/06/2021
Preu Públic SAD-MAIG 202101/07/2021
Preu Públic SAD-JUNY 2021  01/08/2021
Preu Públic SAD-JULIOL 2021 01/09/2021
Preu Públic SAD-AGOST 2021 01/10/2021
Preu Públic SAD-SETEMBRE 202101/11/2021
Preu Públic SAD-OCTUBRE 2021   01/12/2021
Preu Públic SAD-NOVEMBRE 2021   01/01/2022