Atenció telemàtica del Consell Comarcal del Maresme

ATENCIÓ PRESENCIAL NOMÉS AMB CITA PRÈVIA

Telèfon: 93 741 16 16

Si necessiteu contactar amb algun servei, ho podeu fer per correu electrònic:

habitatge

Ajuts de lloguer, cèdules, rehabilitació habitatges: habitatge@ccmaresme.cat

educació

Transport, menjador escolar i ajuts: educacio@ccmaresme.cat

consum

consum@ccmaresme.cat

recursos humans

recursos.humans@ccmaresme.cat

benestar social

Infància en risc: 667 18 27 77

Transport adaptat: tad@ccmaresme.cat

Atenció domiciliària: sad.copagament@ccmaresme.cat

EAIA: eaia@ccmaresme.cat

Atenció a la dependència: dependencia@ccmaresme.cat

promoció econòmica

Emprenedoria: emprenedoria@ccmaresme.cat

Programa Enfeina’t: enfeinat@ccmaresme.cat

Productes de la Terra: productesdelaterra@ccmaresme.cat

Programa Treball i formació: treballiformacio@ccmaresme.cat

Ocupació juvenil: referentocupaciojuvenil@ccmaresme.cat

Oficina Tècnica Laboral (OTL): otl@ctm-salutmental,com

igualtat

Violència masclista: 900 900 120

Atenció LGBTI (SAI Maresme): sailgbti@ccmaresme.cat

medi ambient

joventut

salut pública

salutpublica@ccmaresme.cat


Presidència: presidencia@ccmaresme.cat

Correu general: maresme@ccmaresme.cat

Observatori de Desenvolupament Local: observatori@ccmaresme.cat