Avantatges per als propietaris

 

-Informació i assessorament gratuït


–Seguretat i garantia en la tramitació, execució i seguiment del contracte


–Coordinació de tot el procés:
{.d}– Mediació en el procés de contractació

— Supervisió en la signatura del contracte

— Seguiment al llarg de tota la relació contractual{.d}


— Assegurança de caució per garantir el pagament mensual


— Assegurança multirisc de l’habitatge


— Tramitació directa dels ajuts per assolir els mínims d’habitabilitat fins a un màxim de 6.000 euros/habitatge (ADIGSA)


— Tramitació directa dels ajuts per obres de rehabilitació que concedeix el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya