Avís finestra digital

“D’acord amb l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal”, us informem que les dades que ens faciliteu mitjançant el present formulari seràn incorporades a un fitxer titularitat del Consell Comarcal del Maresme i tractades per gestionar la vostra inscripció al corresponent curs formatiu i mantenir-vos informats. Així mateix us informem que es facilitarà el llistat d’alumnes a les empreses formadores per poder portar un control d’assistència. En cas de voler exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició ho podeu fer dirigint-vos per escrit al registre d’entrada del Consell Comarcal del Maresme, Pl. Miquel Biada, 1, 08301 Mataró.