Avís Legal

Les seves dades seran incloses en un fitxer automatitzat del Consell Comarcal del Maresme, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries, d´acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Part d’aquestes dades seran publicades al web d’aquesta institució a fi i efecte de facilitar que puguin contactar-hi aquelles entitats que necessitin dels seus serveis.

Podrà exercir els drets d´accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts a la legislació vigent, enviant un correu electrònic a l’adreça  
QAI10 de Consell Comarcal del Maresme