BALANÇ FAVORABLE EN L´ACTIVITAT «GRUP DE DONES DE MICROCRÈDITS ANY 2018»

L’activitat Grup de Dones de Microcrèdits Any 2018 consisteix en una col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’associació Dones pel Futur.

 

L’objectiu del programa és dotar a les participants de les eines necessàries per a desenvolupar alguna activitat que les permeti reincorporar-se al mercat de treball mitjançant l’emprenedoria o el treball per compte aliena. 
El projecte consisteix en crear un grup de treball per a totes les dones, per tal d’empoderar-les, i donar-los-hi suport individualitzat mitjançant tutories personalitzades, atenent a les particularitats de les seves idees de negoci.
Aquestes línies de treball, complementades amb l’assistència a actes i esdeveniments de promoció i visibilitat, amb col·laboracions en premsa, radio i TV, quan s’escau, incideixen també en la promoció del networking entre els diferents grups de Dones pel Futur, empresàries de l’associació i altres organitzacions, entitats i empreses.

El Consell Comarcal del Maresme, a través del Servei d’Igualtat principalment, ha derivat les candidates a l’associació Dones pel Futur, la qual ha realitzat una selecció prèvia, a través d’entrevistes i diagnosis, de de les dones emprenedores. A partir d’aquí, s’han plantejat Plans d’Empresa, alguns dels quals s’han derivat, per la seva elaboració, als tècnics de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal.

Les dones participants en el programa han estat tretze, de les quals dues han tramitat crèdits, cinc s’han donat d’alta com a autònomes i tres treballen per compte aliena.