Bases de la convocatòria 2010 d’ajuts econòmics per a projectes de cooperació internacional al desenvolupament

Termini de presentació de sol·licituds: 30 de juny de 2010

 
Bases reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics per a projectes de cooperació internacional al desenvolupament per a entitats de la comarca del Maresme. Any 2010