Bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions en el servei educatiu i social de menjador escolar

Termini de presentació de sol·licituds: 30 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació d’aquestes bases al BOP.  
Bases de la convocatòria – Cliqueu aquí