Bases generals per a la selecció de les places incloses a l’oferta pública parcial d’ocupació de 2007

 
Bases generals per a la selecció de les places incloses a l’oferta pública parcial d’ocupació de 2007
– 
Model d’instància
– 
Autoliquidació dels drets d’examen El termini de presentació d’instàncies finalitza el 15 de juny