Bases petició pública d’ofertes per a l’adjudicació dels contractes per a la gestió del canal públic de Televisió de Mataró Núm 1 ( Canal TDT Centre i Baix Maresme)

 
Bases petició pública d’ofertes per a l’adjudicació dels contractes per a la gestió del canal públic de Televisió de Mataró Núm 1 ( Canal TDT Centre i Baix Maresme)
–  
Aclariment sobre la garantia provisional