Bases reguladores de les subvencions en l’àmbit de les activitats extraescolars

 
Bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions del Consell Comarcal del Maresme en l’àmbit del servei de suport a la gestió de les activitats extraescolars