Bases reguladores i convocatòria de subvencions per a la regularització i millora d´urbanitzacions amb dèficits urbanístics

Termini de presentació de sol·licituds: 9 d’octubre de 2009

 
Bases reguladores i convocatòria, per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, de subvencions per a la regularització i millora d´urbanitzacions amb dèficits urbanístics