Bases reguladores i convocatòria de subvencions per als partícips del Protocol d’adhseió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de gener de 2013

Bases reguladores i convocatòria de les subvencions de la Diputació de Barcelona adreçades als ens partícips del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals