Bases reguladores i convocatòria per presentar operacions susceptibles de cofinançament FEDER (2007-2011) sobre economia del coneixement i innovació, i desenvolupament empresarial

Termini de presentació de sol·licituds: 14 de desembre de 2010

 
Bases reguladores per seleccionar operacions de municipis susceptibles de cofinançament FEDER i s´obre la convocatòria per presentar sol·licituds per al període 2007-2011, eix 1, Economia del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial.