Bases reguladores i termini per presentar sol·licituds d’operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament FEDER

Termini de presentació de sol·licituds: 28 de juny de 2009

 
S´aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament FEDER per al període 2007-2013, i es convoca el termini de sol·licituds per al període 2007-2011, Eix-1