Servei d’atenció a domicili

El Servei d’atenció a domicili té com a objectiu facilitar la qualitat de vida de les persones que no són autònomes puguin continuar vivint en el seu habitatge. El Consell Comarcal presta aquest servei mitjançant conveni de delegació de competències per part de l’ajuntament.

Llegir més

Aquest servei ofereix un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen a la llar de la persona usuària, adreçades a proporcionar atencions personals, atencions de caràcter puntual i/o urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies en situació de manca d’autonomia personal, dificualtats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials que impedeixin realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.

L’objectiu final és millorar la qualitat de vida de la persona que no es pot mantenir autònomament facilitant que pugui continuar vivint en el seu habitatge mentre no és atesa íntegrament pels serveis socials especialitzats que requereixi.

Responsable tècnica: Teresa Fernández Responsable política: Meritxell Romero
Àrea orgànica: Equitat i Acció Social
CONTACTE:
TEL: 93 741 16 10A/e: teresa.fernandez@ccmaresme.cat
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9:00h a 15:00h
Dimarts de 9:00h a 14:30h i de 16:30h a 19:00h

LÍNIA DE SERVEI: