Biblioteca – Documentació d´interès de l´àmbit Transició Escola Treball

Informes i estudis TET


Estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2013.  Fundació Jaume Bofill.Sistema d’Indicadors d’Ensenyament a CatalunyaConsell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. Departament d’Ensenyament. Desembre 2013.


La lluita contra el fracàs escolar: el paper dels governs locals.
Informe elaborat per Xavier Bonal, del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la jornada del XVIII Fòrum Local d’Educació celebrada a Martorell el 10 de febrer de 2012.


Inserció laboral dels ensenyaments professionals 2011.
Estudi del Departament d’Ensenyament i el Consell de Cambres de Comerç que analitza la situació laboral els graduats en ensenyaments professionals entre sis i nou mesos després d’haver acabat els seus estudis.


Informe sobre sobre el risc de fracàs escolar a Catalunya. CTESC


Fracàs i abandonament escolar a Espanya.
Col·lecció Estudis Socials. Obra Social Fundació “la Caixa”.


L´acompanyament dels nois i noies adolescents en les seves transicions quan s´acaba l´escola obligatòria

Document cedit per la Diputació de Barcelona i elaborat per Jaume Funes Artiaga en el marc del programa de formació continuada de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona.


Itineraris de formació i inserció laboral dels joves a Catalunya

Document elaborat pel Rafael Merino i la Maribel Garcia. Col·lecció Informes Breus, núm. 4. Fundació Jaume Bofill. 2007


PISA 2009: Avaluació de les desigulatats educatives a Catalunya. Dossier de premsa.

Fundació Jaume Bofill.


Educació i mobilitat social a Catalunya. Dossier de premsa.

Fundació Jaume Bofill. Novembre 2011.


L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2008.

Fundació Jaume Bofill
Documentació pròpia


Treballar amb joves inactius, recursos de segona oportunitat.
El document té per objectiu posar en valor les diverses experiències de programes formatius i laborals que s’han creat des de diferents municipis del Maresme, amb un lideratge important de les àrees de Joventut i que s’han dirigit majoritàriament a joves que es trobaven en situacions d’inactivitat formativa i laboral. S’ha volgut dotar de contingut la feina feta partint d’estudis i recerques sobre joves inactius i recursos anomenats de segona oportunitat i s’ha desenvolupat una classificació dels recursos que permet pensar i dissenyar per part dels i les professionals quin és el programa més adient al propi territori.


Marc per a l´acció. Propostes per a l´acció a la Xarxa TET Maresme

Document de síntesi i  proposta marc per a les accions TET als municipis.

El projecte Xarxa TET Maresme crea aquest document per visualitzar sintèticament els efectes de l’abandó prematur dels estudis en les persones joves, per crear una base teòrica que faciliti un punt de partida per crear accions referents a la TET als municipis i com a proposta -marc per a ser compatida entre els i les  professionals del Maresme.Estudi Joves en Transició Escola Treball. El Maresme 2009

Estudi encarregat per el Consell Comarcal del Maresme a la Fundació Ferrer Guàrdia amb l’objectiu de realitzar una aproximació als joves de la comarca en el moment de finalitzar l’etapa d’estudis obligatoris i conèixer les seves perspectives.


Presentació  power point de l´estudi Joves en Transició. El Maresme 2009


Document de síntesi realitzat per el grup de treball Joves Immigrants

Document de treball realitzat per el grup de treball Joves Immigrants, Xarxa TET Maresme.


La Transició escola Treball. Diagnòstic Inicial

Document elaborat per l’Oficina de Serveis a la Joventut del Maresme i CCOO en el marc del projecte de Xarxa TET del Maresme. 2008


Resum sessió formativa de convalidació i/o homologació d’estudis estrangers.

Associació Atlàntida i servei SARU.


 
Unió Europea


Recomanacions del Consell en polítiques per a la reducció de l’abandó prematur dels estudis.

Document  del Consell de la Unió Europea on es concreta de manera més clara quines han de ser les polítiques que s’adrecen a la lluita contra l’abandó prematur dels estudis, publicat el 7 de juny de 2011 ( en anglès).


Abordar l´abandó prematur desl estudis: una contribució clau a l´Agenda Europa 2020

Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité  Econòmic i Social i al Comité de les Regions.(en castellà)


Resum Pla d´Acció de la Comissió per reduir l´abandó escolar prematur

En el que s’anuncia que el proper mes de maig els Ministres d’Educació debatiran les propostes de la Comissió a Brusel·les.(en castellà)


Recomanacions del Consell sobre polítiques per reduir l´abandó prematur dels estudis

On trobem directrius per ajudar als Estats membres a elaborar polítiques generals i basades en fets, destinades a la reducció de l’abandó prematur.(en anglès)


Document Estratègia Europa 2020

Document de la Comissió Europea amb l’estratègia per un creixement inteligent, sostenible i integrador fins al 2020.