Campanya d’avaluació i mesurament de sorolls de vehicles de motor a Arenys de Munt

· De l’1 al 15 de juny tindrà lloc una campanya d’avaluació i mesurament de sorolls de vehicles de motor i ciclomotors:

La regidoria de governació d’aquest Ajuntament, d’acord amb el que preveu la Llei de seguretat Vial i l’Ordenança municipal reguladora de la Circulació i la Seguretat Viària, portarà a terme, a través de la Policia Local, una campanya preventiva adreçada al compliment de l’esmentada normativa, amb la finalitat de reduir la contaminació acústica al municipi.