Canet de Mar

Entitat:
OLH de Canet de Mar

Adreça:
Ajuntament de Canet de Mar, C/ Ample 11

Telèfon:
93 794 39 40

Web de l’entitat:

www.canetdemar.org


Serveis que presta:
Ajuts a l’accés a l’HPO

-Ajuts a la rehabilitació d’edificis

-Ajuts a la rehabilitació d’habitatges

-Ajuts a propietaris d’habitatges en programes de mediació

-Ajuts al lloguer per a persones en condicions especials

-Ajuts al pagament del lloguer menors de 35 anys

-Borsa d’habitatge de lloguer jove

-Borsa d’habitatge de lloguer social

-Crèdits a l’emancipació

-Informes Intern d’Idoneïtat

-Renda bàsica d’emancipació

-Test de l’Edifici

-Tramitació de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació

-Ajuts a propietaris d’habitatges en programes de mediació