Capsules formatives _ Roda d’oficis

La fundació Maresme amb col.laboració de la Cambra de comerç ofereix càpsules formatives per a persones amb discapacitat. El curs consta de dues fases:  


–          Una Formació troncal de competències transversals (40h). 


–          Una Formació específica que inclou compències especialitzades en entorn laboral de : Neteja o Oficina (60h) a realitzar durant el mes del setembre.