Carpeta de recursos sobre acollida i gestió de la diversitat per a professionals de joventut

La Direcció General de Joventut presenta la Carpeta de recursos sobre acollida i gestió de la diversitat, Una mateixa realitat, diverses perspectives, que vol ser una eina pràctica per als i les professionals de joventut ( i d’altres àrees interessades) en el procés d’acompanyament de les persones d’origen immigrant.{X}

Consulteu la Carpeta de recursos aquí: